Natuurbeheerplan 2019 (met beheertypen) van provincie Gelderland

Status

Nummer Dataverzoek
1952
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Toelichting status
Reactie data-eigenaar:
We zijn de problemen met de WFS van het Natuurbeheerplan 2019 - beheergebied aan het onderzoeken maar hebben tot nu toe nog niet de oorzaak kunnen achterhalen. Wij gaan door met het onderzoek. De WMS-service werkt wel.

Wat betreft het Natuurbeheerplan: er is ondertussen ook een recentere versie, namelijk het natuurbeheerplan 2020, met die aantekening dat het beheergebied 2020 nog één van de onderdelen is dat nog in ontwikkeling is. Het natuurbeheerplan 2020 staat nog niet in het NGR (en daarom ook niet in het open dataportaal van de overheid). Wilt u deze versie hebben kunt u het beste een verzoek tot uitlevering direct aan provincieloket sturen.

Er is een gis-bestand toegestuurd aan de dataverzoeker met de gevraagde data.
Data-eigenaar
Gelderland
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/48719-natuurbeheerplan-2019---beheergebied--pr…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur- en landschapsbeheer
Gevraagde data
Natuurbeheerplan 2019- Beheergebied, provincie Gelderland
Gewenst dataformaat
SHAPE

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Gelderland
Heeft u problemen gehad met het zoeken naar de data?
Nee

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Watersysteembelasting Waterschap
Commercieel doel
Nee
Doelgroep aanvrager
Overheidsorganisatie