Nationaal Visum Infomatie Systeem

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1783
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Toelichting status
De gevraagde data is vindbaar via de de Schengenstatistieken op de website (helemaal onderaan):
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en

Er wordt ook gevraagd naar o.a. informatie over de aard van de afwijzingen en afwijzingen op grond van art. 22 van de Visum Code.
Deze zijn niet opgenomen in voornoemde statistieken.
De vraagsteller kan zich hiervoor richten tot het Ministerie van BZ, Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid:
Emailadres: dcv-vr@minbuza.nl onder opgave van de periode waarover de informatie wordt verzocht.
Alsdan zal worden bezien of deze informatie uit ons visumsysteem gehaald kan worden.
Data-eigenaar
Ministerie van Buitenlandse Zaken
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/nationaal-visum-informatie-systeem

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Internationaal
Gevraagde data
Dataset Nationaal Visum Informatie Systeem. Specifiek op zoek naar cijfers omtrent afwijzingen van visum kort verblijf (Schengenvisum). Aantal afwijzingen, frequente redenen voor afwijzen, voorkomende nationaliteiten van aanvragers, etc. Voornamelijk op zoek naar cijfers omtrent afwijzingen op grond van de raadpleging van andere EU lidstaten ingevolge artikel 22 EU Visum Code (810/2009).
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Overheidsorganisatie (Oud)
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Zoekpogingen
Contact gezocht met bovenstaande ministeries / Data gezocht bij EU instanties

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Onderzoek Law Clinic Vrije Universiteit Amsterdam.
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper