Moties 2018

Status

Nummer Dataverzoek
1945
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data beschikbaar gemaakt
Toelichting status
De Tweede Kamer beschikt over deze data. Zij zijn helaas (nog) niet aangesloten op ons dataportaal.

Hierbij de instructie om aan de data te komen:

De data is beschikbaar via onze API in JSON formaat. Om hierbij te kunnen moet de gebruiker eerst zijn ip-adres registeren op ons Open Data Portaal via https://opendata.tweedekamer.nl/. Nadat de registratie is voltooid, kan de gebruiker de data opvragen via https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/Document?$filter=soort%20eq%20%27Motie%27%20and%20year(Datum)%20eq%202018.

Er is ook een koppeling te maken vanuit Excel met ons Open Data Portaal, zodat de gebruiker met een Excel-file kan werken. Met de meest recente versie van Excel (Microsoft Office 2019) kan er met ons OData punt verbonden worden. Zie voor uitleg hierover https://support.office.com/nl-nl/article/verbinding-maken-met-een-odata-feed-power-query-4441a94d-9392-488a-a6a9-739b6d2ad500.

Daarnaast hebben we het erover gehad dat het dataverzoek specifieker gemaakt zal moeten worden. Betreft het namelijk alle ingediende moties, of alleen de moties waarover gestemd is? En gaat het verzoek om informatie over de inhoud van de moties, of over het proces waarin de motie is behandeld (zoals indieningsdatum, indienende fractie, stemmingsuitslag etc.)? In het eerste geval moet er namelijk door onze entiteit ‘Documenten’ worden gezocht, in het tweede geval door onze entiteit ‘Zaken’.

Het lijkt me verstandig als de persoon die het dataverzoek heeft ingediend, zijn verzoek indient op https://opendata.tweedekamer.nl/support. Via deze weg komt hij/zij in contact met een inhoudelijk expert, die kan helpen met het scherp krijgen van de vraag.
Data-eigenaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://opendata.tweedekamer.nl/

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Organisatie en beleid
Gevraagde data
Wij zijn op zoek naar een dataset van alle tweede kamer moties, ingediend in 2018
Gewenste start- en einddatum van de data
-
Gewenst dataformaat
JSON

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Heeft u problemen gehad met het zoeken naar de data?
Ja
Zoekpogingen
We hebben afzonderlijke moties kunnen vinden, maar niet een bestand met alle moties van een heel jaar

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Project voor de universiteit, moties categoriseren.
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper