Lijst van woonplaatsen per gemeente en provincie 2018

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1365
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
De meest recente gevraagde data is beschikbaar via diverse mogelijkheden.

Allereerst kun je de BAG bevragen via een webservice formaat. Dit type formaat vraagt de nodige kennis, want het oproepen van een webservice in een webbrowser kan niet het gewenste resultaat opleveren. De link voor de BAG tref je hier aan: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag- .

Het CBS levert een overzicht van alle woonplaatsen in Nederland. Deze is te vinden via de volgende link: https://data.overheid.nl/dataset/1/25?search=woonplaatsen-in-nederland-2017.

Let op: op data.overheid.nl wordt momenteel direct gelinkt naar de metadata van de dataset. Als je bij de dataset zelf wilt komen kun je klikken op de link 'meer informatie over deze dataset' (link is staat onderaan de beschrijving van de dataset). Via deze link kom je uit bij een toelichting van het CBS op de dataset. Aan de linkerkant vind je het menu 'download'. Hieronder staat aangegeven 'onbewerkte dataset', als je hierop klikt kun je onderaan de dataset downloaden in CSV of JSON formaat. Zodra je de data hebt, dan dien je wel een lijst te hebben van de woonplaatscodes. Deze zijn via de BAG te bevragen of door via Google te zoeken.

De laatste mogelijkheid is om het Excel-bestand via de volgende link te downloaden: https://data.overheid.nl/data/dataset/lijst-van-woonplaatsen-per-gemeente-en-provincie Hier tref je per postcode de gevraagde data aan. Let op meerdere postcodecijfers kunnen op één woonplaats vallen.
Data-eigenaar
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag-

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Ruimte en infrastructuur
Gevraagde data
Lijst van woonplaatsen per gemeente en provincie 2018, waarbij de gemeenteljke herindelingen per 1-1-2018 zijn verwerkt.
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Overheidsorganisatie (Oud)
Onbekende data-eigenaar

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Productie verantwoordingen naar gemeenten (koppelen van cliëntgegevens aan juiste gemeente)
Doelgroep aanvrager
Ondernemer