IKAW Coelhosterwetering

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1780
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
De data is beschikbaar via de volgende link: https://data.overheid.nl/dataset/58823-indicatieve-kaart-van-archeologische-waarden--ikaw-

Klik hierbij op de link naar de databron onder het tabje 'webservice'. Maar let op de data wordt aangeboden in een webservice formaat. Het bevragen van een webservice in de webbrowser kan tot problemen leiden. Het is raadzaam om de data in te lezen in een hulptool als ArcGis of QGis om de data in te laden.
Data-eigenaar
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/58823-indicatieve-kaart-van-archeologische-waa…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur en milieu
Gevraagde data
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW)
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Overheidsorganisatie (Oud)
Wtareschap Vallei en Veluwe

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Voorwaardelijksheidsonderzoek verbreding Coelhorsterwetering
Doelgroep aanvrager
Overheidsorganisatie