Hofast Holding

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1799
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
De gevraagde data is vindbaar via de volgende link: https://data.overheid.nl/dataset/54058-consumentenprijzen--prijsindex-2015-100

Om direct bij Statline (de databron) uit te komen kun je de volgende link gebruiken: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_catalog=CBS&_la=nl&tableId=83131NED&_theme=387
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/54058-consumentenprijzen--prijsindex-2015-100

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Economie
Gevraagde data
Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid)
vanaf September 2016-November 2018
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Overheidsorganisatie (Oud)
ZBO | Centraal Bureau voor de Statistiek

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
huurprijs aanpassing op basis van CPI alle huishoudens
Doelgroep aanvrager
Ontwikkelaar