Grondwaterstand/Waterstand/Grondwater temperatuur

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1786
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Data over waterstanden is beschikbaar. Rijkswaterstaat publiceert alle waterstanden in Nederland. Via de volgende link kan de data van de waterhoogte t.o.v. NAP worden gedownload: https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/bulkdownload/alle-groepen/

Via de volgende link (https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek/) komt u op de website met waterinfo van Rijkswaterstaat. Vervolgens kunt u een kaart selecteren (watertemperatuur). Klik vervolgens op 'Expert' en dan op 'Download meer data'. Vervolgens klikt u op 'alle groepen' en dan op 'watertemperatuur'. Vink 'Temperatuur Oppervlaktewater' aan en klik op volgende. Vul de periode van/tot in en selecteer uw meetpunt via de kaart of de lijst. Vervolgens kunt u de data naar u toe laten sturen via e-mail.

Via bovenstaande link over waterinfo valt ook data over grondwater af te leiden. Helaas is er geen algehele dataset beschikbaar over grondwaterstanden. Als je op data.overheid.nl zoekt naar grondwaterstand, dan kom je ook diverse datasets van de provincies tegen. Deze kun je wellicht ook gebruiken.
Data-eigenaar
Rijkswaterstaat
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/bulkdownload/alle-groepen/

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Waterkeringen en waterbeheer
Gevraagde data
Grondwaterstand over zoveel mogelijk plekken in Nederland over een zo lang mogelijke tijd.
idem voor waterstand en - temperatuur
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
rijkswaterstaat

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Visualiseren van het waterstand en watertemperatuur tegen de temperatuur en neerslag
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper