GIS data Waterschap voor bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen.

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1797
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
De gevraagde data is vindbaar via de volgende link: https://data.overheid.nl/dataset/49550-legger-wateren-waterschap-rivierenland-vastgesteld

U kunt naar de data door op de link bij de databron te klikken. Let op: de data wordt aangeboden in een webservice formaat. Het bevragen van een webservice formaat kan problemen geven bij het aanroepen in de webbrowser. Een hulptool als QGis of ArcGis is hierbij noodzakelijk om de data in te laden.
Data-eigenaar
Waterschap Rivierenland
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/49550-legger-wateren-waterschap-rivierenland-v…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Waterkeringen en waterbeheer
Gevraagde data
Legger Waterkeringen Waterschap Rivierenland vastgesteld
Legger Watergangen
Rioolwatertransportleidingen
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Waterschap Rivierenland
Overheidsorganisatie (Oud)
Waterschap | Waterschap Rivierenland
Zoekpogingen
Niet kunnen downloaden via data.overheid.nl

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
NB: spoed!
Het bestemmen van de waterkeringen, beschermingszones, rioolwatertransportleidingen, watergangen. Betreft bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen welke wij voor de gemeente maken.
Doelgroep aanvrager
Ondernemer