Census data per postcode

Status

Nummer Dataverzoek
1956
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Bijgaand een link van een gemeente (als voorbeeld Alkmaar). Hier staan heel veel gegevens over deze gemeente. Aan de rechterkant van de tabel staat ook de postcode vermeld. Door gebruik te maken van de knoppen bovenaan de tabel kunt u de onderwerpen en de gemeenten wijzigen. Met behulp van de tweede link kunt u een ander jaar kiezen.https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83765NED/table?dl=5BB8https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=52010

De cijfers over 2019 zijn hier te vinden:
https://data.overheid.nl/dataset/61699-kerncijfers-wijken-en-buurten-2019
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/61699-kerncijfers-wijken-en-buurten-2019

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Economie
Gevraagde data
Census data, zo uitgebreid mogelijk, per postcode in Nederland (dit hoeft niet persee postcode zijn, maar kan ook bijvoorbeeld op niveau van dorp, stad of dergelijke zijn).
Gewenst dataformaat
CSV

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Heeft u problemen gehad met het zoeken naar de data?
Ja

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Omdat de datasets verdeeld zijn per thema slaag ik er niet in zo een dataset te vinden.
Doelgroep aanvrager
Burger