Bomenkap gemeente Arnhem

Status

Nummer Dataverzoek
1796
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Toelichting status
Onderstaand verzoek bieden wij nog niet als opendata-formaat aan.
De bomenbeheerlijst voor komend jaar is wel online beschikbaar via https://www.arnhem.nl/bomenbeheer
Met de bijbehorende kaart:
https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c297dbb9530649828ba9e723d2cd4a29

We hebben hier dus nog niet een standaard van gemaakt, zodat dit voor iedere jaar in een opendata format te gieten is. Maar hier zullen we nog naar kijken. Van voorgaande jaren zijn deze lijsten wel op te vragen, maar die hebben wij nu dus nog niet paraat (als opendata).
Data-eigenaar
Arnhem
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://www.arnhem.nl/bomenbeheer

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur en milieu
Gevraagde data
Ik zoek data over het aantal bomen dat dit jaar is gekapt in de gemeente Arnhem (en indien mogelijk ook de wijken waarin deze bomen stonden).
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Arnhem
Zoekpogingen
De zoekfunctie van data.overheid.nl en de Open Data-portal van de gemeente Arnhem gebruikt om te zoeken op 'bomenkap' en gerelateerde termen. Zonder resultaat.

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Mijn doel is om het aantal in 2018 geplante bomen af te zetten tegen het aantal gekapte bomen, en te zien hoe groot het verschil daartussen is.
Overzicht
Bomenkap gemeente Arnhem
Doelgroep aanvrager
Burger