Bias in recidivism algorithms

Status

Nummer Dataverzoek
2018-1782
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
The data is available at the following link: https://data.overheid.nl/dataset/54095-verdachten-van-misdrijven--leeftijd--geslacht-en-recidive

On data.overheid.nl the links to the 'databron' are just links to the metadata of the dataset. To reach the 'real' data you should click on the link 'meer informatie over deze dataset'. You will then arrive on a page where you can find the data set you need. You will be able to download the data at the button 'download'.
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/54095-verdachten-van-misdrijven--leeftijd--ges…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Openbare orde en veiligheid
Gevraagde data
Dataset van verdachten van misdrijven; per leeftijd, geslacht en recidive
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Centraal Bureau voor de Statistiek
Overheidsorganisatie (Oud)
ZBO | Centraal Bureau voor de Statistiek

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Machine Learning has the potential of improving decision making by eliminating pontential human biases. However, due to the already existing biases in data, the resulting algorithm might inherit the biases of human and the machine learning model might behave in an unfair manner, for example discriminating towards a particular protected group. In this research we propose a machine learning method to predict recidivism and we discuss the potential problems with it and ways to mitigate them .
Doelgroep aanvrager
Overheidsorganisatie