Aanvraag % woningvoorraad huur sociaal 2014 - 2017

Status

Nummer Dataverzoek
1798
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
De gevraagde data is beschikbaar via: https://data.overheid.nl/dataset/woningvoorraad-utrecht
Data-eigenaar
Utrecht (Utr)
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/woningvoorraad-utrecht

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Huisvesting
Gevraagde data
Woningvoorraad naar eigendom subwijken Utrecht Specifiek: % woningvoorraad huur sociale
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Utrecht (Utr)
Zoekpogingen
WistUdata: voor andere jaren staat alle data netjes vermeld, maar deze jaren missen. Verder heb ik het dataportaal en Kadasterdata ook al nagezocht.

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Graag wil ik de data gebruiken voor mijn eindscriptie waar ik onderzoek doe naar mijn hoofdvraag: Is improving the quality of (public) housing in the ‘Vogelaarwijken’ sufficient in preventing people to emigrate to other neighborhoods in Utrecht? A quantitative analysis on the push-factors of neighborhoods in Utrecht that cause intra-urban mobility.
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper