type-icon

Dataverzoek

Fijnstof concentraties in het verleden

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 2264
Fase
Status done
Laatst aangepast 3 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Actuele fijnstof concentratie (pm10) in Nederland
Aanvraag datum 02-09-2020
Thema Lucht
Aangevraagd dataformaat TIFF
Aangevraagde start en eind datum data 06-06-2020 tot 20-06-2020

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Problemen met zoeken Ja
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Onderzoek
Commercieel gebruik Nee
Doelgroep Overheidsorganisatie

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Dataset
Laatste status
Toelichting status Van de data-eigenaar ontving ik onderstaande reactie op je dataverzoek:

De meetgegevens die door op www.luchtmeetnet.nl worden getoond kunnen door geïnteresseerden opgehaald worden. Om de meest recente data op te halen (data uit 2020) moet op dit
moment nog gebruik gemaakt worden van een API (zie hieronder). De data zal een ander format hebben dan een TIFF, maar is bruikbaar voor (automatische) verwerking van de gegevens.

Data ophalen via een API
De data van 2020 is via een API op te vragen. Ongevalideerde uurgemiddelde data wordt via de API api.luchtmeetnet.nl beschikbaar gesteld.
Bij hergebruik van de inhoud van de datasets is bronvermelding (www.luchtmeetnet.nl) verplicht. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat wij de strekking van het
afgeleide werk onderschrijven. De meetnetten geven geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en continuïteit van data en API. Het realiseren van dienstverlening op basis van de
aangeboden functionaliteit en het risico op bedrijfsschade als gevolg van calamiteiten of het stopzetten hiervan zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Aan het gebruik van onze API is
geen vaste beperking ingesteld.

Er geldt een Fair Use Policy voor het gebruiken van de API. Dit houdt in dat normaal gebruik is toestaan, maar dat de meetnetten het recht voorbehouden om een (API-)functionaliteit te
blokkeren in het geval van overmatige aanvragen en het toepassen van bijvoorbeeld –maar niet uitsluitend -‘dropcatching’. Postman documentatie over de api is beschikbaar via
api.luchtmeetnet.nl. Kaartmateriaal is beschikbaar via http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms?

Zie ook https://www.luchtmeetnet.nl/informatie/download-data/open-data

Relaties

Mogelijke data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu