type-icon

Dataverzoek

LRK historische gegevens

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 2017
Fase data in onderzoek
Status done
Laatst aangepast 11 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Voor een ICT-toepassing t.b.v. voorschoolse educatie gebruiken we ook gegevens van kinderopvang organisaties.
Nu zouden wij de toepassing het liefst aansluiten op bestaande, open data bronnen.
Echter nu blijkt dat de huidige datavoorziening alleen ingeschreven organisaties laat zien.
(http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/opendata/export_opendata_lrk.csv, status is altijd ingeschreven)

Hierdoor is het voor ons helaas niet goed mogelijk om van deze gegevens gebruik te maken, omdat we ook ‘historische’ gegevens gebruiken (= niet meer ingeschreven organisaties).
Dat zouden we eventueel nog zelf in ICT-logica kunnen inregelen, maar daarmee gaan wel de grootste voordelen van een dergelijke aansluiting verloren.
Mijn vraag is dan ook waarom de databron geen historische gegevens toont (Status = uitgeschreven, extra informatie-element: uitschrijfdatum)?
Aanvraag datum 18-02-2020
Thema Onderwijs en wetenschap
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Problemen met zoeken
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase
Commercieel gebruik
Doelgroep Overheidsorganisatie

Antwoord dataoverheid

Resultaat In onderzoek om beschikbaar te maken
Dataverzoek bron Verzoek per email
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset Gegevens kinderopvanglocaties LRK
Laatste status
Toelichting status Onderstaand verzoek hebben wij de laatste tijd vaker ontvangen via jullie.
Dit is wederom uitgezet bij SZW aangezien zij deze in eerste instantie hebben afgewezen omdat deze wens maar door 1 partij was ingediend. Dit is nu al door meerdere partijen gedaan waardoor dit opnieuw door SZW in behandeling wordt genomen.

Wij informeren jullie zodra wij een terugkoppeling hebben ontvangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wij hebben nog geen definitief besluit van SZW ontvangen.
Indien zij akkoord gaan zal dit in ieder geval niet op korte termijn gerealiseerd worden en wordt dit waarschijnlijk meegenomen als deel van het door ontwikkelen van (linked) open data, maar ook daarover moet nog een besluit gegeven worden.

Kortom, op dit moment kan ik er dus nog steeds niet heel veel meer over vertellen maar ik hou jullie op de hoogte.

Relaties

Mogelijke data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs