type-icon

Dataverzoek

Samenvatting GGD inspectie rapportages toevoegen aan dataset of nieuwe dataset

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 2013
Fase data in onderzoek
Status done
Laatst aangepast 11 maanden 1 week geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Per LRK de scores (samenvatting) van de laatste inspectie:
- LRK
- Datum inspectie
- Onderdeel
- Score
Aanvraag datum 12-02-2020
Thema Gezin en kinderen
Aangevraagd dataformaat CSV
Aangevraagde start en eind datum data 01-01-2018 tot 31-12-2099

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Problemen met zoeken Ja
Zoekpogingen De data is momenteel alleen beschikbaar door op de website https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ per organisatie het inspectie rapport op te vragen. Er is geen lijst met alle data beschikbaar.

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Als gespecialiseerde leverancier van management informatie in de kinderopvang wordt ons vaak gevraagd om rapportages te maken en inzichten te creëren in de prestaties van de kinderopvanglocaties. Deze worden in dashboards door ons gepresenteerd. Er is momenteel geen data beschikbaar (behalve handmatig, wat nu veel organisaties doen en zeer tijdrovend en foutgevoelig is) om ook de inspectie prestaties inzichtelijk te krijgen. Door een gegevensset beschikbaar te stellen aan de branche, wordt het mogelijk om de inspectie prestaties van kinderopvanglocaties beter inzichtelijk te krijgen, waardoor eerder en betere acties uitgezet kunnen worden.
Commercieel gebruik Ja
Doelgroep Ondernemer

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data niet beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset Gegevens kinderopvanglocaties LRK
Laatste status
Toelichting status Er loopt op het moment een onderzoek bij ons om het volledige inspectieonderzoek toe te kunnen voegen aan open data zodat die rapporten ook voor een ieder in 1 overzicht beschikbaar zijn. Dit betreft geen samenvatting maar het volledige rapport.

Tevens is er een onderzoek gestart naar linked open data waarin we een dergelijk verzoek mee kunnen nemen. Ik heb dit verzoek daar dan ook aan toegevoegd. Het ministerie van SZW zal vervolgens een keuze moeten maken om dit wel of niet te faciliteren dus op korte termijn zal er in ieder geval geen samenvatting zichtbaar zijn in open data.

Relaties

Mogelijke data eigenaar Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs