type-icon

Dataverzoek

Moties 2018

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 1945
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 1 jaar geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Wij zijn op zoek naar een dataset van alle tweede kamer moties, ingediend in 2018
Aanvraag datum 18-09-2019
Thema Organisatie en beleid
Aangevraagd dataformaat JSON
Aangevraagde start en eind datum data 01-01-2018 tot 31-12-2018

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Tweede Kamer der Staten-Generaal
Problemen met zoeken Ja
Zoekpogingen We hebben afzonderlijke moties kunnen vinden, maar niet een bestand met alle moties van een heel jaar

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Project voor de universiteit, moties categoriseren.
Commercieel gebruik
Doelgroep Student of wetenschapper

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data beschikbaar gemaakt
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Tweede Kamer der Staten-Generaal
Dataset
Laatste status
Toelichting status De Tweede Kamer beschikt over deze data. Zij zijn helaas (nog) niet aangesloten op ons dataportaal.

Hierbij de instructie om aan de data te komen:

De data is beschikbaar via onze API in JSON formaat. Om hierbij te kunnen moet de gebruiker eerst zijn ip-adres registeren op ons Open Data Portaal via https://opendata.tweedekamer.nl/. Nadat de registratie is voltooid, kan de gebruiker de data opvragen via https://gegevensmagazijn.tweedekamer.nl/OData/v4/2.0/Document?$filter=soort%20eq%20%27Motie%27%20and%20year(Datum)%20eq%202018.

Er is ook een koppeling te maken vanuit Excel met ons Open Data Portaal, zodat de gebruiker met een Excel-file kan werken. Met de meest recente versie van Excel (Microsoft Office 2019) kan er met ons OData punt verbonden worden. Zie voor uitleg hierover https://support.office.com/nl-nl/article/verbinding-maken-met-een-odata-feed-power-query-4441a94d-9392-488a-a6a9-739b6d2ad500.

Daarnaast hebben we het erover gehad dat het dataverzoek specifieker gemaakt zal moeten worden. Betreft het namelijk alle ingediende moties, of alleen de moties waarover gestemd is? En gaat het verzoek om informatie over de inhoud van de moties, of over het proces waarin de motie is behandeld (zoals indieningsdatum, indienende fractie, stemmingsuitslag etc.)? In het eerste geval moet er namelijk door onze entiteit ‘Documenten’ worden gezocht, in het tweede geval door onze entiteit ‘Zaken’.

Het lijkt me verstandig als de persoon die het dataverzoek heeft ingediend, zijn verzoek indient op https://opendata.tweedekamer.nl/support. Via deze weg komt hij/zij in contact met een inhoudelijk expert, die kan helpen met het scherp krijgen van de vraag.

Relaties

Mogelijke data eigenaar Tweede Kamer der Staten-Generaal
Data eigenaar Tweede Kamer der Staten-Generaal