type-icon

Dataverzoek

co2 uitstoot 1990 per gemeente

Permanente linkGekopiƫerd
Dataverzoek nummer 2018-1715
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 2 jaar 1 maand geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data NL moet co2 reduceren, in 2030 49 %. 1990 dient als uitgangspunt
Aanvraag datum 16-10-2018
Thema Stoffen
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data 16-10-2018 tot 31-10-2018

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Problemen met zoeken
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase inzicht hoe wij als gemeente Zaltbommel staan tov 1990 qua CO2 reductie
Commercieel gebruik
Doelgroep Overheidsorganisatie

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data was al beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Dataset
Laatste status
Toelichting status Deze data is voor de zogenaamde steekjaren (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 en 2016) te vinden op www.emissieregistratie.nl. Let wel op. Dit betreft niet de CO2 op basis van de IPCC-indeling, maar de zogenaamde bottum-up emissies.

Vanwege het ontbreken van goede verdeelfactoren is het niet mogelijk de IPCC indeling voor CO2 ruimtelijk toe te delen. Het verschil zit in de Lucht-actueel methode van bepalen van de emissies en in de optelling van emissieoorzaken/doelgroepen. CO2 wordt onder IPCC via een top down methode bepaald aan de hand van de cijfers uit de Nederlandse Energie Huishouding (CBS). Dit is dus op basis van afgezette hoeveelheden brandstoffen (fuel sold!). De overige broeikasgassen worden wel bottum up berekent. Verder zijn onder IPCC afspraken gemaakt over de wijze waarop de boekhouding wordt samengesteld.
De IPCC-emissies verschillen van de 'echte' emissies op de punten:
Emissies veroorzaakt door biomassa tellen bij IPCC niet mee;
Emissies van bunkers;
De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de actuele emissies op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied (dus inclusief buitenlandse voertuigen op ons grondgebied).
De IPCC-emissies door recreatievaartuigen zitten in de emissies door wegverkeer, doordat geen onderscheid gemaakt kan worden in de afzet van motorbrandstoffen.
De zeevaart wordt niet meegenomen bij de berekening van de IPCC-emissies.
De IPCC-emissies door de binnenvaart omvatten alleen de emissies door schepen met een binnenlandse bestemming.
Bij de luchtvaart worden alleen de binnenlandse vluchten meegenomen bij de IPCC-emissies.
Bij de IPCC-emissies door defensie-activiteiten worden vlieg- en vaarbewegingen voor internationale operaties meegenomen.
Het bestand is te genereren en downloaden via de volgende procedure:
ga naar www.emissieregistrattie.nl;
klik op het tabblad in de rode balk op "Emissies";
klik in het nieuwe scherm in de linker kolom op "maak eigen kaart of grafiek";
Er verschijnt nu een scherm waarin je de rapportage kunt samenstellen;
Kies in het tabblad "Selectie" en subblad "Algemeen"
Kies bij "stof" "Koolstofdioxide"
Kies de jaren (gebruik de crtl knop)
Kies het "compartiment". In dit geval "Lucht";
Ga naar subtabblad "Emissiebronnen" zet daar een vinkje bij "Nationaal Totaal"
Ga naar het tabblad "Export" en kies daar het subtabblad "per locatie". kies daar onder "bronindeling" voor "totaal" en onder "Schaal" voor "Gemeente"
druk vervolgens daaronder op de knop "Export" en je krijgt een XML-bestand met de hoeveelheden CO2 per gemeente.

Relaties

Mogelijke data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu