Dataset

Financiële verantwoording: Materiële vaste activa

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 18-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (7)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Hier vindt u de materiële vaste activa afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/05-materiele-vaste-activa

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloaden

05-materiele-vaste-activa; Gebouwen

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de gebouwen voor bedrijfsmatig gebruik.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Inventaris en apparatuur

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De waarde van inventaris en apparatuur bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Niet aan de bedrijfsuitoefening

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de materiële vaste activa die geen functie vervullen in de bedrijfsvoering en buiten gebruik zijn gesteld

Preview

05-materiele-vaste-activa; Overige materiële vaste aciva

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De waarde van vaste bedrijfsmiddelen die niet onder andere categorieën ingedeeld kunnen worden

Preview

05-materiele-vaste-activa; Terreinen

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de terreinen voor bedrijfsmatig gebruik.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Totaal materiële vaste activa

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Totale geactiveerde kosten van materiële vaste activa.

Preview

05-materiele-vaste-activa; Vaste bedrijfsactiva in uitvoer

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

De waarde van de bedrijfsmiddelen die door de rechtspersoon worden geproduceerd maar nog niet afgerond of in gebruik zijn, evenals de gedane vooruitbetalingen op de aanschaf van materiële vaste activa.

Preview