Beleid open data

'Openbaar tenzij' is het adagium van het kabinet als het aankomt op overheidsinformatie. De overheid gaat informatie dus steeds actiever openbaar maken. Open data past bij een overheid die haar taken in transparantie uitvoert. Dit vergt een mentaliteitsverandering, maar meer openheid ontstaat ook door het eenvoudigweg te doen. De jaarlijkse data inventarisatie van alle mininisteries is één van de belangrijkste acties die de overheid onderneemt bij het openbaar maken van data. Lees meer over de rijksbrede data inventarisaties in 2016 en 2016.

Wetgeving

De belangrijkste wetten aangaande open overheid en transparantie zijn de volgende:

  • De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • De Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO)
  • Het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid (voorstel ligt ter behandeling in de Eerste Kamer) (WOO)

Open overheid

Voor alle vragen rond open overheid, transparantie, beleid en ondersteuning bij het openen van data kunt u terecht bij het Expertisepunt Open Overheid van het minsterie van Binnenlandse Zaken.

Dataportaal

Het team van data.overheid.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van een klein deel van het beleid rond open overheid: het vindbaar maken van beschikbare datasets. Meer over ons vindt u hier.