Begrippen data.overheid.nl

Onderstaande begrippen worden in de site vaak gebruikt.

Over organisaties
Naam Omschrijving
Data-eigenaar

Organisatie die de bron van de data is, de data in eigendom heeft en/of de data heeft gecreerd. Een voorbeeld is "Rijkswaterstaat" (meervoud: data-eigenaren)

Catalogushouder

Organisatie die een verzameling van informatie over datasets beheerd, een catalogus. Een voorbeeld is "Nationaal Georegister".

Er zijn op data.overheid.nl drie datacatalogi te vinden:

Verstrekker

Organisatie die namens een data eigenaar één of meer datasets beheert, bewaart en uitlevert een gebruikers. Vaak is een data eigenaar zelf ook de verstrekker van de eigen data. In dit geval is bij een dataset geen verstrekker benoemd.

Over standaarden
Naam Omschrijving
Datamodel data.overheid.nl

Het dataregister op data.overheid.nl is opgezet volgens een datamodel waarin is vastgelegd welke velden verplicht of optioneel zijn voor een dataset en wat de mogleijke invulling van deze velden is. Zie: Datamodel data.overheid.nl

DCAT

Metadatastandaard van het W3C voor de beschrijving van datasets. Meer informatie op DCAT.

DCAT-AP-NL

[ook:DCAT-NL]

Het Nederlands toepassingsprofiel van de DCAT standaard. Voorgeschreven velden in de DCAT standaard zijn waar mogelijk ingevuld met verwijzingen naar OWMS. DCAT-AP-NL is eind 2014 door data.overheid.nl geïntroduceerd als uitwisselingsformaat voor Nederlandse datacatalogi. Meer informatie over DCAT-AP-NL.

OWMS

De Overheidsbrede Web Metadata Standaard. OWMS is de standaard voor Nederlandse overheden om metadatawaarden in te vullen met standaard waardelijsten. OWMS is gebaseerd op de Dublin Core standaard. Data.overheid.nl past OWMS& toe in het datamodel voor datasets in het register. Zie: OWMS website.

Over Data
Naam Omschrijving
Dataset

Een verzameling van databronnen in één of meer verschillende formaten met een beschrijving van de kwaliteit en inhoud van de data.

Distributie

[ook "bron"]

Een levering waarin een specifieke verschijningsvorm en/of periode van de data van de dataset is opgenomen. Bijvoorbeeld een Excel werkblad, een CSV-bestand of een webservice. Een dataset heeft vaak meerdere bronnen of distributie-formaten.

Webservice

Een verschijningsvorm van data die specifiek geschikt is voor hergebruik in toepassingen. Webservices kunnen door software direct worden uitgelezen zonder dat de data hoeft te worden gekopieerd. In het data-register worden links naar webservices niet als klikbare links getoond.

Distributie
Naam Omschrijving
Download link

Link naar de locatie waar een directe download van data beschikbaar is. Deze waarde is optioneel in de DCAT-NL standaard en is meestal niet ingevuld voor een distributie.

Toegangs link

Link naar de webservice of locatie waar data kan worden gedownload of opgevraagd. Deze link dient voor elke distributie te zijn ingevuld conform de DCAT-NL standaard.