Algemene informatie invoeren van uw dataset

In stap twee worden de gegevens ingevuld van de dataset. Deze stap bestaat uit drie onderdelen. In stap 2A vult u de organisatiegegevens in van de dataset. In stap 2B kunt u informatie invoeren die de vindbaarheid van de dataset vergroot. In stap 2C kunt u kiezen of u de dataset wil publiceren of als concept wil opstellen. 

A. Organisatie

In deze stap voert de gebruiker twee organisatiegegevens in, data-eigenaar en verstrekker. 
Data-eigenaar = Organisatie die de bron van de data is, de data in eigendom heeft en/of de data heeft gecreëerd. Een voorbeeld is "Rijkswaterstaat" (meervoud: data-eigenaren). Als voorbeeld nemen wij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Wilt u meer voorbeelden, dan kunt u hier meer informatie vinden. 
Verstrekker = Organisatie die namens een data eigenaar één of meer datasets beheerd, bewaard en uitlevert. Vaak is een data eigenaar zelf ook de verstrekker van de eigen data. Voor dit voorbeeld is de Data-eigenaar ook de verstrekker. Wilt u meer voorbeelden, dan kunt u hier meer informatie vinden. 

7_0.PNG

B. Verplichte velden

Na de organisatiegegevens vult u 6 verplichte velden in:

 • Status: kies hier de huidige status van de dataset. Bijvoorbeeld: de dataset is beschikbaar, gepland, in onderzoek of niet beschikbaar.
 • Titel: geef een duidelijke titel aan uw dataset, zodat de dataset makkelijk vindbaar is voor hergebruikers. De titel bestaat bij voorkeur uit één of enkele woorden en indien mogelijk een jaartal.
 • Omschrijving: geef hier een heldere en duidelijke toelichting op uw dataset. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de dataset, jaartal(len), het formaat, mogelijke aanwijzingen voor hergebruik van de dataset, de wijze waarop de data is verkregen en de kwaliteit van de dataset.
 • Licentie: met een licentie geeft u aan wat voor gebruiksrechten er op deze dataset rusten. Bijvoorbeeld Publiek Domein, CC-0, CC-BY of CC-BY-SA. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende licenties.
 • Taal: geef aan welke taal de dataset heeft
 • Wijzigingsdatum: vul hier de datum in waarop u deze dataset heeft aangemeld op data.overheid.nl.

8.PNG

C. Zichtbaarheid

Hier kunt u kiezen voor 'zichtbaar' of 'verborgen'. Kies voor 'verborgen' wanneer u de dataset wel wilt aanmelden, maar niet zichtbaar wilt maken voor gebruikers van data.overheid.nl. Kies voor 'zichtbaar' wanneer u de dataset wel vindbaar wilt maken voor hergebruikers. U kunt op elk gewenst moment de status aanpassen.

Hierna kunt u ervoor kiezen om direct de data toe te voegen of nog verder te gaan met het invullen van metadata. Let op: hoe meer velden u invult, hoe beter uw dataset te vinden zal zijn!

9.PNG

D. Vindbaarheid

In deze stap wordt er algemene informatie ingevuld waardoor de vindbaarheid van de dataset vergroot wordt.

 • Thema: klik met uw muis op het veld en kies een thema dat past bij de dataset. 
 • Tags: u kunt meerdere 'tags' meegeven aan deze dataset. 'Tags' zijn zoekwoorden waarmee u de data beter vindbaar maakt. Wanneer u begint met typen verschijnt er een lijst met mogelijke 'tags' in uw beeldscherm waar u uit kunt kiezen. We raden aan om ongeveer 5 'tags' per dataset te gebruiken.

10.PNG

E. Kenmerken data

 • Locatie: beschrijf de locatie waarover de data gaat. Bijvoorbeeld Nederland, uw provincie of uw gemeente etc.
 • Periode van: indien van toepassing, beschrijf hier de begin- en einddatum van deze dataset. 
 • Periode tot: indien van toepassing, beschrijf hier de begin- en einddatum van deze dataset. 
 • Wijzigingsfrequentie: u kunt uit deze lijst kiezen hoe vaak er een update van deze dataset plaatsvindt. Indien de gewenste wijzigingsfrequentie niet als keuzeoptie in de lijst staat, kies dan voor de optie 'onregelmatig' en beschrijf de wijzigingsfrequentie in veld 'B' bij de omschrijving. 
 • Versie: gebruik dit veld als er regelmatig een nieuwe versie van de dataset online wordt geplaatst. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor versie 1.0, 2.0 etc.
 • Versietoelichting: is er een specifieke reden voor het updaten van de dataset (zoals een herstelde fout) dan kunt u dit hier vermelden.
 • Linked data sterren: met Linked-data sterren kunt u aangeven wat de mate is van openheid van deze dataset. U kunt kiezen uit 1 ster (minst open) tot 5 sterren (meest open). Bekijk de uitleg over Linked-data sterren.
 • Gebruike standaarden: indien er in deze dataset een bepaalde standaard wordt gehanteerd (zoals juriconnect of een ISO-standaard), kunt u dat hier aangeven.
 • High Value Dataset: geef aan of deze dataset een high value dataset is of niet. Een high value dataset is data die bijdraagt aan een transparante en open overheid of data die sociaal-economische meerwaarde heeft voor de samenleving. Meer uitleg over high value datasets vindt u hier.

11.PNG

F. Aanwijzingen voor hergebruik

Hier heeft u de gelegenheid om de aanwijzingen te geven over hoe deze data hergebruikt kan en mag worden.

 • Toegang: kies hier of de toegang tot deze dataset publiek, beperkt of gesloten is. Hiermee geeft u aan op welke wijze deze data mag worden hergebruikt. Bijvoorbeeld: een dataset waar de hergebruiker voor moet inloggen of registreren heeft de toegang 'beperkt'. Een dataset die volledig open is heeft de toegang 'publiek'. 
 • Aanwijzingen voor hergebruik: hier kunt u, indien gewenst, aanwijzingen of tips meegeven voor het hergebruiken van deze data. 
 • Kenmerken: vink aan welke kenmerken de dataset heeft. Indien u een gesloten dataset aanmeldt, kunt u aangeven waaorm de data niet als open data beschikbaar is. Bijvoorbeeld wegens privacy, rechten van derden, economische belangen, etc.

12.PNG

 

G. Relaties, context en samenhang

In de stap kunt u aangeven of deze dataset relaties heeft met andere data of wettelijke grondslagen:

 • Grondslag: in dit veld kunt u linken naar de regeling die de grondslag vormt voor deze data.
 • Citeertitel: geef de citeertitel van bovenstaande grondslag (indien van toepassing).
 • Metadata URI: plaats hier een link naar de pagina waar meer informatie staat over de metadata, bijvoorbeeld wanneer deze dataset afkomstig is uit een andere catalogus.
 • Van toepassing zijnde rechten: indien er een aanvulling is op de licentie van deze dataset kunt u dat hier beschrijven, bijvoorbeeld hoe u vermeld wilt worden indien er een CC-BY licentie op deze data rust.
 • Meer informatie: hier kunt u een link plaatsen naar meer informatie over (het gebruik) van deze dataset. 

 

13.PNG

Ga naar de volgende stap
Terug naar de vorige pagina