Terug naar overzicht

Lancering Actieplan Open Overheid

Nieuws | 16-02-2021

Dinsdagochtend 16 februari jl. vond de officiële lancering van het nieuwe Actieplan Open Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, online plaats. Het eerste (fysieke) exemplaar van het Actieplan Open Overheid werd uitgereikt aan Serv Wiemers, directeur Open State Foundation. Ongeveer 340 mensen keken mee vanuit huis.

Moderator Nikki van den Hoek, namens Leer- en Expertisepunt Open Overheid, nam de kijkers mee langs alle programmaonderdelen van deze ochtend. Ellen van Doorne (Directeur Democratie & Bestuur, ministerie van BZK) heeft de lancering officieel geopend. Waarna diverse sprekers aan het woord kwamen om het belang van Open Overheid en het Actieplan Open Overheid aan het licht te brengen.

Een zogeheten 'Proeverij van actiepunten' gaf actiehouders de mogelijkheid een korte pitch te presenteren over hun actiepunt. Uiteenlopend van onderwerpen als Digitale Democratie tot Open Inkoop en Open Source.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kon men zich aanmelden voor één van de twee workshops, namelijk: Workshop Duidelijke Communicatie of Workshop Investeren in vakmanschap. 

Meer informatie en het Actieplan Open Overheid kun je terugvinden op de website van open-overheid.nl