Terug naar overzicht

Impact story: wegstatus

Impact-story | Created: 11-01-2022 | Aangepast: 21-01-2022

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Peter van der Veen. Ik ben één van de eigenaren van TripService.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Ik heb gewerkt aan het Wegstatus-platform. Dit is een koppelvlak tussen overheidsdata en private-data enerzijds en navigatie-serviceproviders als Waze, Google Maps, TomTom, Apple Maps, etc anderzijds.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Ongeveer vijf à zes jaar geleden merkten Jan Spoelstra en ik (beiden werkzaam als vrijwilligers voor de Waze community) dat er heel veel overheidsdata beschikbaar was, maar dat daarvan helemaal niets bij de weggebruiker terechtkwam. Dat heeft ons er toe gezet om contact te zoeken met onder andere de NDW en na te gaan wat de mogelijkheden waren om in eerste instantie Waze en de NDW aan elkaar te koppelen.

Hoewel beide partijen het interessant vonden om data uit te wisselen, was geen van deze partijen bereid om hier echt moeite in te steken. Die moeite hebben wij er daarom ingestoken en met Wegstatus zijn we hier toen tussen gaan zitten.

Dit project is volledig opgezet in onze vrije tijd en draait tot op de dag van vandaag zonder enige funding of ondersteuning vanuit de overheid. Intussen wordt het platform beheerd door TripService. Een joint-venture tussen 2Ways en de BeSite Group.

Welk probleem los je daarmee op?

Overheidsdata is nu in real-time in het voertuig aanwezig. Door het Wegstatus platform wordt nu 80% van de automobilisten bereikt die gebruik maken van in-car navigatie.

"Het is voor de gebruiker veel veiliger onderweg, doordat er direct wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties".

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

De gebruiker is veel meer op de hoogte van wat er zich afspeelt op de weg. De gebruiker kan daardoor betere routes plannen en is efficiënter, maar ook zeker veel veiliger onderweg, doordat er direct wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties onderweg.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Alle navigatie partners hebben veel verrijkte data ontvangen sinds deze koppelingen. Daarnaast kan de verkeerscentrale nu direct invloed uitoefenen door diverse verkeersmaatregelen te activeren.

"Alle navigatie partners hebben veel verrijkte data ontvangen sinds deze koppelingen". 

Welke data gebruik je hiervoor?

We nemen nu o.a. data af van de NDW. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld actuele- en geplande wegwerkzaamheden, actuele situatieberichten en de matrixbeeldstanden.

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

We hebben een totaal gebrek aan eigenaarschap vanuit de serviceproviders en vanuit de overheid ervaren. Er is geen ondersteuning voor het opzetten en/of beheren van het platform. De overheid stelt de data wel degelijk beschikbaar, maar daarna houdt het ook op. Helaas wordt er tot op heden geen verdere moeite gedaan voor het ‘vermarkten’ van de data.

What’s next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We zijn momenteel bezig met het opzetten van een nieuwe versie van het Wegstatus platform. We hopen deze dit jaar te kunnen realiseren.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Zoals hierboven al vermeld, zou het fijn zijn als de overheid het eigenaarschap op zich neemt. Het moet voor de overheid van belang zijn dat de data ook daadwerkelijk wordt afgenomen en bij de gebruikers terechtkomt. Dit is op dit moment geen punt van discussie binnen de overheid voor ons gevoel en daarmee komen er geen initiatieven van de grond. Zonder de tussenkomst van Wegstatus, dat feitelijk door twee hobbyisten gemaakt is, was er geen data bij de weggebruiker terecht gekomen. Dat is erg jammer. Maar we hopen dat hier in de toekomst verandering in komt.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Voor meer informatie over onze toepassing verwijs ik je graag door naar onze website, via: tripservice.nl. Bij eventuele vragen mag je een mail sturen naar: peter@tripservice.nl.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.