Verslag gebruikersbijeenkomst 22 juni 2018

Aangemaakt op: 20-08-2019, Aangepast op: 20-08-2019

Verslag gebruikersbijeenkomst 22 juni 2018

Vrijdagmiddag 22 juni vond de 2e gebruikersbijeenkomst in 2018 plaats van data.overheid.nl. Ditmaal was er voorafgaand aan het middagprogramma een workshop gepland ‘aansluiten op data.overheid.nl’. Deze workshop was bedoeld om meer ruimte te bieden om inhoudelijk in te gaan op de thema’s die spelen bij het aansluiten op het portaal. De workshop werd goed bezocht en ook het middagprogramma trok weer een volle zaal met een gemêleerd gezelschap, afkomstig van allerlei overheidsorganisaties en hergebruikers met verschillende motieven.

Ontwikkelingen data.overheid.nl
Traditiegetrouw werd iedereen meegenomen in de laatste ontwikkelingen bij data.overheid.nl door Productmanager Hayo Schreijer en Datamanager Jelle Verburg. Ditmaal werd bekendgemaakt dat data.overheid.nl een nieuwe look gaat krijgen het komende halfjaar. De huidige structuur en vormgeving gaat op de schop en wordt volledig vernieuwd, om de gebruiker beter van dienst te kunnen zijn in de toekomst. Daarnaast zal er ook op de achtergrond grondig technisch onderhoud plaatsvinden. Zoals tijdens de vorige bijeenkomst aangekondigd, is inmiddels de nieuwe DCAT-AP-DONL-1.1 ontwikkeld en wordt deze op korte termijn geïntroduceerd. Het overkoepelende NL-profiel van DCAT, zal later dit jaar volgen. Dit is een belangrijke stap richting uniformering van metadata, waardoor uitwisseling van datasets sterk zal vereenvoudigen.


Daarnaast zal er in de komende periode veel aandacht zijn voor High Value Datalijsten en Referentiedata. Door de nadruk te leggen op waardevolle datasets die een basis vormen om andere data goed te kunnen gebruiken (referentiedata), kunnen organisaties zich richten op het principe ‘belangrijke dingen eerst’. 

Praktijkbeproeving Open Data Standaarden
Nienke Langejan (VNG Realisatie) nam de groep mee in het ontwikkelingstraject van de High Value datasets en de Open Data Standaarden. Een vijftal High Value datasets zijn geselecteerd en voor deze 5 datasets zijn standaarden ontwikkeld. Dit proces en de leerpunten zijn samengevat in een handreiking en zal van nut zijn voor verdere ontwikkelingen van Open Data Standaarden. Daarnaast zal hierover zomer 2018 een visiestuk worden gepubliceerd. 

High value datasets bij de Waterschappen
Cindy Kortum & Guus Huls (Het Waterschapshuis) gaven een introductie over (open) data bij de waterschappen. Er werd inzicht gegeven in watersystemen en waterkeringen en welke datastromen dit oplevert. Uiteindelijk werd er ook aangeven dat er een deel van de data gepubliceerd moet worden, zoals Kadasterdata. Daarnaast is er een deel stuurinformatie, waarvan men graag wil dat dit wordt gepubliceerd en uiteindelijk is open data iets wat gepubliceerd kán worden. Er wordt al data gepubliceerd op PDOK en als er ruimte voor is kan er in de toekomst meer open data beschikbaar komen. Hierbij wil men gebruik maken van de High Value Datalijst. 

Referentiedata
Bieke van der Korst (KOOP) introduceerde de term ‘referentiedata’, data die de toegestane waarden bepaald voor bepaalde gegevens, en onmisbaar is om andere gegevens betekenis/context te geven, te categoriseren en om informatie uit heel diverse bronnen op een ondubbelzinnige manier met elkaar te kunnen verbinden. Er is behoefte aan een centrale voorziening voor referentiedata en KOOP heeft hiervoor een ‘proof of concept’ ontwikkeld, welke werd gedemonstreerd aan de groep. 

2CoolMonkeys – toepassing met open data
Na een korte pauze kwam Chris van Aart (2COOLMONKEYS) met een aantal prikkelende stellingen over open data, gevolgd door een kritisch, maar opbouwend verhaal over open overheidsdata. De kern van de presentatie was dat er ontzettend nuttige en mooie applicaties ontwikkeld kunnen worden op basis van open data, maar dat er aan het aanbod van open data wel het één en ander is op te merken. Er worden bijvoorbeeld allerlei datasets aangeboden, maar de inhoud van de datasets is niet altijd goed bereikbaar of van de juiste kwaliteit. Daarnaast is niet bekend hoe lang de data up-to-date gehouden zal worden, waardoor de continuïteit van een toepassing dus ook niet gegarandeerd kan worden. Als samenvattende conclusie gaf Chris aan om het openen van data te bekijken vanuit de bril van gebruikers. Zo kan open data ook echt waardevol worden. 

High value datasets bij de Provincies
Marianne de Nooij (Provincie Zuid-Holland) & Frank Verschoor (Provincie Gelderland) gaven een update over de status van de ontwikkeling van High Value Datalijsten en sets bij de Provincies. Er werd een voorlopige lijst met een zevental thema’s gepubliceerd. Vanuit deze thema’s zullen de High Value Datasets worden gedefinieerd. Na uitleg over de thema’s werd de groep aan het werk gezet en om concrete behoeften aan data binnen deze thema’s in kaart te brengen. Deze input wordt gebruikt om uiteindelijk 5 thema’s te kiezen, waarvan datasets uitgewerkt gaan worden. 

LocalFocus – toepassing met open data
Erik Willems, Developer van LocalFocus vertelde over hoe ze vanuit open data visualisaties en analyses nieuws en verhalen publiceren. Daarbij hebben ze een tool ontwikkeld, die automatisch ontwikkelingen in data herkent, hieruit visualisaties creëert en deze vervolgens met de juiste tekst publiceert via Twitter. Een inspirerend voorbeeld, hoe data een bron kan zijn voor meer inzicht in ontwikkelingen. 

Tot slot werd de gebruikelijke borrel in de skylounge op de 36e verdieping goed bezocht en kon iedereen uitgebreid met elkaar kennismaken en napraten onder het genot van een hapje en drankje.